ShelterBox Sweden har avslutats

Postat den mars 28, 2013

En enig föreningsstämma har den 28 mars 2013 beslutat att ShelterBox Sweden från denna dag, avslutat sin verksamhet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Information

Postat den mars 20, 2013

Vi vill härmed informera om att styrelsen för ShelterBox Sverige har fattat beslut om att återkalla föreningens 90-konto. Detta beslut innebär att det inte längre går att göra inbetalningar till de anslutna bank- eller plusgirokontona.

Självklart kan du fortfarande ge pengar till ShelterBox, men då genom den betalfunktion som finns på hemsidan www.shelterbox.org (klicka på ”donate”).

Alla pengar som samlats in till ShelterBox och som inbetalats till någon av ShelterBox Swedens 90-konton, skall nu ha erhållit ett eller flera boxnummer, beroende på beloppets storlek. Alla givare där information om avsändaren funnits angivet på inbetalningen skall nu ha erhållit information om vilket/vilka boxnummer som har tilldelats inbetalningen.

Ett boxnummer motsvarar 6 000 kronor.

Detta innebär att om gåvans belopp överstiger 6 000 kr, så tilldelas ett boxnummer för 6000 kr och för beloppet överskjutande 6 000 kr tilldelas istället delar av boxar. Det kan ibland förekomma att några får en del av en eller flera boxnr.

Den som har inbetalt belopp understigande 6 000 kr kan på samma sätt få en del av en eller flera boxnummer.
Om du gjort en inbetalning till våra 90-konton, men ännu inte har erhållit information om boxnummer, ber vi dig att kontakta oss snarast genom ett mail till: boxfraga@shelterbox.se, så skall vi hjälpa dig med detta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utförd överföring

Postat den februari 19, 2013

Sedan ShelterBox Sweden, i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regelverk, begärt och erhållit betryggande besked om att donerade medel efter överföring till ShelterBox Trust används till avsett ändamål utan oskäliga kostnadsavbränningar, har styrelsen för ShelterBox Sweden beslutat om att överföra insamlade medel till ShelterBox Trust, UK.

Vi återkommer med besked om erhållna boxnummer.

Frågor

Den som har frågor och önskar få besked om hur överförda medel använts, hänvisar vi till någon av följande personer hos ShelterBox: Coralie Farren [coralief@shelterbox.org] eller Michael Johns [michaelj@shelterbox.org]